Ansökan 2019

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.
Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd. Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig postadress.

Nästa ansökningsperiod: 1 februari – 1 oktober 2019. Blanketter kan rekvireras per telefon från och med 28 januari 2019.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.

Läs mer under ”Bidrag privatpersoner”.

Ansökningsperioden för föreningar är mellan 1 februari och 1 oktober 2019. Blanketter kan rekvireras per telefon från och med 28 januari 2019.

Läs mer under ”Bidrag föreningar”.