Föreningar – sök bidrag hos Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år.

Kansliet är stängt t o m 29 augusti 2022.
Ansökningstid: 1 februari – 1 november 2022. Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren).

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här Instruktion föreningar 2022 innan ni ansöker. Ansökningsblanketten kan laddas ner här Ansökan föreningar eller rekvireras per telefon eller E-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån – ons 10.00 – 12.00.

E-post: info@propatria.se.

OBS! Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
Bevis om tilldelat organisationsnummer
Kopia av stadgar
Kopia av senaste årsredovisning
Kopia av budget för aktuellt år
Projektbudget

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.