Pro Patria stödjer barnen i Ukraina genom Unicef

Den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina där Ryssland oprovocerat attackerar en suverän stat och hotar en demokratiskt vald regering markerar början på ett mörkt kapitel i vår historia. Den väcker också vår egen vilja att stå upp för och försvara vårt demokratiska samhälle.

Även om situationen är allvarlig så är risken just nu för ett väpnat angrepp mot Sverige låg. Detta kan givetvis snabbt förändras, vilket gör att vi också behöver vara vaksamma på egna förberedelser på hemmaplan.

Ryssland hotar inte enbart Ukrainas suveränitet utan i ett bredare perspektiv handlar det om demokrati mot diktatur. Vi ser med andra ord ett reellt hot mot det som vi nog många gånger tar för givet – de fri- och rättigheter vårt demokratiska statsskick ger oss.

I en sådan situation är det naturligt att man frågar vad kan vi göra för att hjälpa till. För Sällskapet Pro Patrias del faller det sig naturligt att fokus sätts på barnens situation i krigsområdet och Direktionen har därför beslutat att bidra med 250 000 kr till Unicefs insamling för barnen i Ukraina.
Unicef har mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor på många håll i världen och också sedan länge i Ukraina vilket gör oss trygga med att pengarna kommer till nytta.

Fram till den 8 april dubblar Stiftelsen Akelius Foundation de pengar som skänks till Unicefs arbete i Ukraina.