Sommarstängt

Pro Patrias kansli har nu stängt för sommaren. Sista ansökningsdag för föreningsaktiviteter sommaren 2024 gick ut den 31 maj. Ansökningar som inkommit därefter behandlas inte. Kansliet öppnar upp för föreningsansökningar den 1 september 2024. OBS! Efter den 1 september skickas ansökningar till ny adress: Torsgatan 26, 113 21 Stockholm.

Läs mer

Pro Patrias medalj till Stefan Nilsson och Margaretha Mattson

I samband med årsmötet tilldelades Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Margaretha Mattson, violinpedagog, Pro Patrias guldmedalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken. Motiveringar:“Stefan Nilsson är Direktor för Ersta diakoni och tillträdde efter ganska turbulenta år och organisationen behövde ett nytt ledarskap.Inom Ersta diakoni bedrivs idag sjukvård, socialt arbete, utbildning och…

Läs mer

31 maj sista ansökningsdag för sommaraktiviteter

Pro Patria ger i första hand bidrag tilll föreningar och organisationer som vänder sig till barn och unga. Grundläggande för att Pro Patria ska bevilja ansökningarna är att aktiviteterna uppfyller målet att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att…

Läs mer

Stöd till FVO:s vinterpaket

I år har Pro Patria bidragit till föreningen FVO:s så kallade upplevelsepaket som kan sökas av familjer med barn. – I somras fick över 500 barn och deras vuxna en dag på en nöjespark, ytterligare 60 familjer fick under hösten en dator eller en mobil. Nu i december får 257…

Läs mer

Årsmöte 2023

Den 25 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Drygt 50 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé. Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Martin Modéus, ärkebiskop, Karin Thalén, sjukhusdirektör, Ann Boglind, f d universitetslektor, Owe Gustafson, konstnär/illustratör, Johan Sterte, landshövding Västmanland och Helena…

Läs mer

Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj till Owe Gustafson och Ann Boglind

Owe Gustafson, konstnär och illustratör och Ann Boglind, f d universitetslektor, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 25 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Motiveringar:”Ann Boglind har under ett långt och synnerligen verksamt liv, först som lektor i Svenskämnet vid Göteborgs universitet,…

Läs mer

Stöd till Scouterna

Under 2023 firar Pro Patrias Höge Beskyddare H.M Konungen 50 år på tronen. För att uppmärksamma det har Pro Patrias direktion beslutat att skänka 100 000 kronor till Scouternas Stödfond, som ger ekonomiska eller materiella bidrag till barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Genom stödfonden kan fler barn…

Läs mer