Pro Patrias 250-årsjubileum 2016

Den 19 maj 2016 firade Kungl. Sällskapet Pro Patria 250-årsjubileum på Musikaliska i Stockholm. Drygt 250 gäster deltog i festligheterna.

medaljörer

I samband med Sällskapets årsmöte samma dag fick tre personer ta emot Pro Patrias medalj “För medborgerliga förtjänster”. Det var Erik Amnå, Magnus Bergmar och Carina Sild Lönroth.
Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg läste upp följande motiveringar:

Erik Amnå är statsvetare och forskar kring demokrati med särskild inriktning mot ungas medborgarutveckling och civilsamhällets demokratibidrag. Du har använts flitigt som utredare av olika regeringar. Just nu leder Du ett program som syftar till att förstå hur unga människor manifesterar sitt samhällsengagemang och att förklara de mekanismer och processer genom vilka det utvecklas i olika riktningar. Du har också, vilket har varit viktigt för oss, varit redaktör för den jubileumsbok som Sällskapet presenterar idag. Detta är vi väldigt tacksamma och glada för.För Ditt engagemang och Din kunskap att vi vill uppmärksamma Dig med vår guldmedalj i 12:e storleken.”

“Magnus Bergmar är journalist, initiativtagare till och ledare för World’s Children’s Prize Foundation, som driver ett utbildningsprogram om barnets rättigheter, demokrati och global vänskap. Programmet startade år 2000 och är världsomfattande. Hittills har ca 500 000 barn i Sverige deltagit och genom en omröstning av barn i alla länder utses årligen en ”barnrättshjälte”. Priset delas ut i Mariefred i Södermanland. För Ditt stora engagemang för barnens rättigheter vill vi tilldela Dig vår guldmedalj i 12:e storleken.”

“Carina Sild Lönroth är verksamhetsledare för mentorskapsprogrammet Näktergalen på Malmö högskola. I mentorsverksamheten har studenter fått träffa ett barn under åtta månaders tid för att barnen ska få en inblick i studievärlden.  Grundidén är att vi genom dessa möten lär oss om varandra och bättre kan förstå varandras olikheter och likheter. Det långsiktiga målet är en breddad rekrytering till högskolestudier. Vi vill uppmärksamma ditt initiativ, som varit mycket framgångsrikt och hittills nått ca 2 500 ungdomar, genom att tilldela Dig vår guldmedalj i 8:e storleken.”

Foto: Andrea Björsell