Pro Patria-medalj till Lasse Åberg

Lasse Åberg, artist, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 19 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motivering:
”Lasse Åberg är i grunden grafisk formgivare och illustratör, men tittar man djupare i hans digra meritlista ser man att han har sysslat men många andra saker. Där hittar man ord som konstnär, filmregissör, musiker och skådespelare. Sammanfattningsvis kan man säga att det han gör har glatt väldigt många. Vi som har barnens situation i fokus vill särskilt nämna program som Trazan och Banarne, som väl även vi vuxna har en relation till, men också ett mera sentida projekt i form av Åbergs museum i Bålsta.

För ditt omfattande engagemang, din lekfullhet och förmåga att föra ut detta till såväl barn som vuxna tilldelas han Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.”

På bilden: Lasse Åberg tar emot Pro Patrias medalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken av Marianne af Malmborg, ordförande.

Foto: Bildbyrån

Pro Patria stödjer barnen i Ukraina genom Unicef

Den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina där Ryssland oprovocerat attackerar en suverän stat och hotar en demokratiskt vald regering markerar början på ett mörkt kapitel i vår historia. Den väcker också vår egen vilja att stå upp för och försvara vårt demokratiska samhälle.

Även om situationen är allvarlig så är risken just nu för ett väpnat angrepp mot Sverige låg. Detta kan givetvis snabbt förändras, vilket gör att vi också behöver vara vaksamma på egna förberedelser på hemmaplan.

Ryssland hotar inte enbart Ukrainas suveränitet utan i ett bredare perspektiv handlar det om demokrati mot diktatur. Vi ser med andra ord ett reellt hot mot det som vi nog många gånger tar för givet – de fri- och rättigheter vårt demokratiska statsskick ger oss.

I en sådan situation är det naturligt att man frågar vad kan vi göra för att hjälpa till. För Sällskapet Pro Patrias del faller det sig naturligt att fokus sätts på barnens situation i krigsområdet och Direktionen har därför beslutat att bidra med 250 000 kr till Unicefs insamling för barnen i Ukraina.
Unicef har mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor på många håll i världen och också sedan länge i Ukraina vilket gör oss trygga med att pengarna kommer till nytta.

Fram till den 8 april dubblar Stiftelsen Akelius Foundation de pengar som skänks till Unicefs arbete i Ukraina.

Årsmöte 2021

Den 14 oktober 2021 höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Ett 30-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Efter mötet berättade verksamhetsutvecklare Katarina Granander om Pro Patrias samarbete med KFUM Ängsholmen/Sköna Dar.
Därefter berättade ordensintendent Tom Bergroth om ett av Pro Patria nyanskaffat ämbetskors från 1700-talet.

 

Läs mer

Ansökan 2022

Kansliet är stängt t o m 1 februari 2022.
Ansökningsperioden för privatpersoner och föreningar är fr o m 1 februari  t o m 1 oktober 2022.

Telefontid: måndag – onsdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.
Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd. Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig postadress.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.

Läs mer under “Bidrag privatpersoner”.

Läs mer under “Bidrag föreningar”.

Föreningar – sök bidrag hos Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år.

Kansliet är stängt t o m 1 februari 2022.
Ansökningstid: 1 februari – 1 november 2022. Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren).

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här Instruktion föreningar 2022 innan ni ansöker. Ansökningsblanketten kan laddas ner här Ansökan föreningar eller rekvireras per telefon eller E-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån – ons 10.00 – 12.00.

E-post: info@propatria.se.

OBS! Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
Bevis om tilldelat organisationsnummer
Kopia av stadgar
Kopia av senaste årsredovisning
Kopia av budget för aktuellt år
Projektbudget

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.

Pro Patrias årsmöte 2020

Den 20 oktober 2020 höll Pro Patria årsmöte på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Drygt 20 ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Efter mötet fick barnboksförfattaren Gunilla Lundgren ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Se bilder från årsmötet här.

Foto: Ulf Lodin

Pro Patrias årsmöte 2019

 

Den 13 juni 2019 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 60-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

 

 

 

Efter mötet lämnades ordet till kulturjournalist Camilla Lundberg, som pratade om “Barnens betydelse för klassisk musik”.

 

 

 

Därefter fick kompositören och musikern Georg Riedel ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken tilldelades därefter till grundaren av Grunden Bois Thor Guttormsen och grundaren av Ung Autism och Mattecentrum Johan Wendt.

 

 

 

Bilder från årsmötet
Foto: Ulf Lodin

Pro Patrias medaljörer 2019

I samband med Pro Patrias årsmöte den 13 juni 2019 tilldelades Georg Riedel, Thor Guttormsen och Johan Wendt Pro Patrias medaljer

Kompositören och musikern Georg Riedel har tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.
Grundaren av Grunden Bois Thor Guttormsen och grundaren av Ung Autism och Mattecentrum Johan Wendt har tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken.


Motivering Georg Riedel:
”Georg Riedel har skapat otroligt mycket musikglädje både för vuxna och för barn. Han har
bl a samarbetat med pianisten Jan Johansson i ”Jazz på svenska”, en av vår tids bäst säljande jazzinspelningar. Han har lett barnkörer sommartid för allmänheten på Fårö.
Många förknippar Georg Riedel med musik för barn genom musik bl a till Astrid Lindgrens verk på film och teater, t ex ”Lille katt” och ”Hujeda mej”, till Lennart Hellsing, till Alfons Åberg. Listan kan göras hur lång som helst.
Ett exempel på vilket spår han satt i våra musikhjärtan är ”Idas sommarvisa” som idag har blivit en självklar tradition på svenska skolavslutningar.
Pro Patria uppmärksammar allt detta goda han givit oss genom att tilldela honom vår guldmedalj i 12:e storleken.”

Motivering Thor Guttormsen:
”Thor Guttormsen har startat en helt vanlig idrottsklubb i Göteborg som kallas Grunden Bois med ändå en viktig skillnad. Klubben riktar sig först och främst till tjejer och killar med intellektuella funktionsnedsättningar och verksamheten har nu varit igång i mer än 25 år. Dessa barn har fått finna glädje och kamratskap i att träffas.

Det idrottsliga är egentligen inte det centrala utan ett medel att ge dessa barn och ungdomar ett värde i vardagen. Glädjen att få vara med som alla andra i en gemenskap vilket också förändrar vardagen för familjerna.
För sina insatser till gagn för dem som lätt hamnar utanför vill Pro Patria uppmärksamma honom med vår guldmedalj i 8:e storleken.”

Motivering Johan Wendt:

”Johan Wendt har gått från en utbildning till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad till att engagera sig för att barn och unga med rätt stöd ska kunna förverkliga sina drömmar.
Det började med att han grundade Mattecentrum, som ger gratis läxhjälp i matematik, en idé som han också fört vidare till Danmark. Han har också bildat Kodcentrum, en ideell förening som lär barn programmering och ytterligare föreningen Ung autism, där barn med neuropsykiatriska diagnoser bl a kan träffas för att bara ha roligt.
Johan Wendt betonar gärna att alla ska ha samma möjligheter, vilket kan tyckas självklart. Den viktiga är dock att han har gått från tanke till handling och satt detta på plats till gagn för så många barn.
Pro Patria uppmärksammar Johan Wendt genom att tillldela honom vår guldmedalj i 8:e storleken.”