Pro Patrias medalj till Stefan Nilsson och Margaretha Mattson

I samband med årsmötet tilldelades Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Margaretha Mattson, violinpedagog, Pro Patrias guldmedalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.

Motiveringar:
Stefan Nilsson är Direktor för Ersta diakoni och tillträdde efter ganska turbulenta år och organisationen behövde ett nytt ledarskap.
Inom Ersta diakoni bedrivs idag sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning med en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan.
Under hans tid som direktor har verksamheten stärkts och utvecklats på ett sätt som knappast kunde överblickas från början. Hans bakgrund, erfarenhet, personliga egenskaper och otroliga vilja att engagera och entusiasmera har lett till att Ersta diakoni idag är Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg.
Det senaste tillskottet inom Ersta diakonis områden är det nya sjukhuset som tar emot patienter från hela landet.


Margaretha Mattsson är violinpedagog och har i nu snart 25 år, lett kursen ”Låtspel för Barn & Ungdom” som nu är en angelägenhet för alla unga med fiol varhelst de finns i landet.
Nu har de unga spelmännen också vänner i Minnesota, som de besökt, och planer finns att besöka Island och Irland. De byter låtar och tankar med varandra och hoppas kunna få spela tillsammans. Under sommarkursen 2022 kom en grupp barn och ungdomar från Ukraina på besök. Det blev en otroligt fin upplevelse där musiken förenar och skapar förståelse, en mötesplats där man spelar med varandra och för varandra.”

På bilden Stefan Nilsson och Margaretha Mattson tillsammans Marianne af Malmborg. Foto: Bildbyrån

31 maj sista ansökningsdag för sommaraktiviteter

Pro Patria ger i första hand bidrag tilll föreningar och organisationer som vänder sig till barn och unga. Grundläggande för att Pro Patria ska bevilja ansökningarna är att aktiviteterna uppfyller målet att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap”. Aktiviteterna ska syfta till att nå ut till unga som redan är med i föreningar/organisationer, men självfallet också till nya grupper barn och ungdomar. Pro Patria beviljar bidrag till ungdomar upp till 21 år.

Ansökningstiden för föreningar för aktiviteter under 2024 är fr o m 1 februari t o m
1 december 2024. OBS! Ansökan för aktiviteter under sommaren 2024 ska vara kansliet tillhanda senast 31 maj. Kansliet stänger under sommaren. Bidrag för aktiviteter under hösten 2024 och våren 2025 kan sökas fr o m 1 september 2024. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.

Bidragen som föreningar kan söka från Pro Patria kan variera från 10 000 kr upp till max 50 000 kr.

Exempel på aktiviteter/insatser som Pro Patria beviljar ansökningar för:

  • Subventionera deltagaravgifter för medlemmar så att de kan delta i aktiviteter, läger, cuper etc som de annars inte hade haft råd med.
  • Inköp av material eller annan utrustning för barn och ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Genomförande av läger som arrangeras under skollov.
  • Rekrytering av extra ledare för att kunna genomföra läger eller liknande aktiviteter.
  • Särskilda aktiviteter eller evenemang av engångskaraktär, som syftar till att nå ovanstående målgrupper.
  • Rekryteringsaktiviteter.

    Läs mer under fliken Bidrag till föreningar.

Stöd till FVO:s vinterpaket

I år har Pro Patria bidragit till föreningen FVO:s så kallade upplevelsepaket som kan sökas av familjer med barn.
– I somras fick över 500 barn och deras vuxna en dag på en nöjespark, ytterligare 60 familjer fick under hösten en dator eller en mobil. Nu i december får 257 familjer FVO:s Vinterpaket med presentkort. Paketen gör skillnad för många men antalet som söker är varje gång långt fler än de vi kan ge, säger Linn Eriksson, verksamhetschef FVO.
Pro Patrias stöd har bidragit till 130 upplevelsepaket.

Årsmöte 2023


Den 25 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Drygt 50 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Martin Modéus, ärkebiskop, Karin Thalén, sjukhusdirektör, Ann Boglind, f d universitetslektor, Owe Gustafson, konstnär/illustratör, Johan Sterte, landshövding Västmanland och Helena Höij, landshövding, Dalarna.


Därefter fick Ann Boglind och Owe Gustafson ta emot Sällskapets medalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.


Föredragshållare på årsmötet var Anna och Stefan Karlsson från VildaKidz i Norrbotten.

Foto: Sven Lindwall, Bildbyrån

Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj till Owe Gustafson och Ann Boglind

Owe Gustafson, konstnär och illustratör och Ann Boglind, f d universitetslektor, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 25 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Ann Boglind har under ett långt och synnerligen verksamt liv, först som lektor i Svenskämnet vid Göteborgs universitet, sedan som pensionär ägnat sig åt att på olika sätt att stimulera läsning bland barn och unga. Ofta tillsammans med olika aktörer på området som Läsrörelsen och Svenska akademien. Hon har även genom åren givit ut ett stort antal läroböcker för grundskolan, gymnasiet och högskolan som analyserar läsandets problematik och psykologi.”

Owe Gustafson är konstnären och illustratören som fick (nästan) alla barn på 1970-talet att intressera sig för läsning och räkning. Lekande lätt och utan pekpinnar. Så har det fortsatt. I år fyller   det ikoniska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter 50 år. Men Owe Gustafson är också en fri konstnär som skulpterar, målar och skriver böcker som han illustrerar ofta med en lätt ironisk men kärleksfull touch.”

Medaljörerna tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Foto: Sven Lindwall, BILDBYRÅN

Stöd till Scouterna

Under 2023 firar Pro Patrias Höge Beskyddare H.M Konungen 50 år på tronen. För att uppmärksamma det har Pro Patrias direktion beslutat att skänka 100 000 kronor till Scouternas Stödfond, som ger ekonomiska eller materiella bidrag till barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Genom stödfonden kan fler barn och unga få möjlighet att delta i Scouternas verksamhet. Det kan handla om otillräcklig utrustning eller svårighet att betala medlemsavgiften, eller deltagaravgifter till hajker och läger.

Läs mer om Scouternas stödfond här.

Foto: Eva Edsjö

Årsmöte hos Makalösa Föräldrar

Söndagen den 23 april höll Sveriges Makalösa Föräldrar årsmöte i Stockholm. Pro Patrias kanslichef
Marie Louise Bergh deltog i mötet och fick lyssna på representanter från föreningens lokalföreningar som berättade om de läger de har kunnat genomföra tack vare bidrag från Pro Patria.
Makalösa Föräldrar är ett av Pro Patrias fyra “Särskilda föreningsstöd”, som innebär en större summa pengar och som löper över flera år. De övriga tre som får motsvarande stöd är VildKidz i Norrbotten, STF Tillsammans och KFUM Ängsholmen/Sköna Dar.
Är din förening/organisation intresserad av att söka ett “Särskilt föreningsstöd” är ni välkomna att höra av er till oss. Skicka ett mail till ml.bergh@propatria.se så hör vi av oss.

Läs mer om Pro Patrias “Särskilda föreningsstöd” här.

Christina Olsson, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar.