Föreningsansökningar 2023

I år satsar Pro Patria ännu mer på att nå ut till föreningar och organisationer som vänder sig till barn och unga. Grundläggande för att Pro Patria ska bevilja ansökningarna är att aktiviteterna uppfyller målet att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap”. Aktiviteterna ska syfta till att nå ut till unga som redan är med i föreningar/organisationer, men självfallet också till nya grupper barn och ungdomar. Pro Patria beviljar bidrag till ungdomar upp till 21 år.

Bidragen som föreningar kan söka från Pro Patria kan variera från 10 000 kr upp till max 50 000 kr.

Exempel på aktiviteter/insatser som Pro Patria beviljar ansökningar för:

  • Subventionera deltagaravgifter för medlemmar så att de kan delta i aktiviteter, läger, cuper etc som de annars inte hade haft råd med.
  • Inköp av material eller annan utrustning för barn och ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Genomförande av läger som arrangeras under skollov.
  • Rekrytering av extra ledare för att kunna genomföra läger eller liknande aktiviteter.
  • Särskilda aktiviteter eller evenemang av engångskaraktär, som syftar till att nå ovanstående målgrupper.
  • Rekryteringsaktiviteter.

    Läs mer under fliken Bidrag till föreningar.

Årsmöte 2023


Den 25 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Drygt 50 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Martin Modéus, ärkebiskop, Karin Thalén, sjukhusdirektör, Ann Boglind, f d universitetslektor, Owe Gustafson, konstnär/illustratör, Johan Sterte, landshövding Västmanland och Helena Höij, landshövding, Dalarna.


Därefter fick Ann Boglind och Owe Gustafson ta emot Sällskapets medalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.


Föredragshållare på årsmötet var Anna och Stefan Karlsson från VildaKidz i Norrbotten.

Foto: Sven Lindwall, Bildbyrån

Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj till Owe Gustafson och Ann Boglind

Owe Gustafson, konstnär och illustratör och Ann Boglind, f d universitetslektor, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 25 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Ann Boglind har under ett långt och synnerligen verksamt liv, först som lektor i Svenskämnet vid Göteborgs universitet, sedan som pensionär ägnat sig åt att på olika sätt att stimulera läsning bland barn och unga. Ofta tillsammans med olika aktörer på området som Läsrörelsen och Svenska akademien. Hon har även genom åren givit ut ett stort antal läroböcker för grundskolan, gymnasiet och högskolan som analyserar läsandets problematik och psykologi.”

Owe Gustafson är konstnären och illustratören som fick (nästan) alla barn på 1970-talet att intressera sig för läsning och räkning. Lekande lätt och utan pekpinnar. Så har det fortsatt. I år fyller   det ikoniska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter 50 år. Men Owe Gustafson är också en fri konstnär som skulpterar, målar och skriver böcker som han illustrerar ofta med en lätt ironisk men kärleksfull touch.”

Medaljörerna tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Foto: Sven Lindwall, BILDBYRÅN

Stöd till Scouterna

Under 2023 firar Pro Patrias Höge Beskyddare H.M Konungen 50 år på tronen. För att uppmärksamma det har Pro Patrias direktion beslutat att skänka 100 000 kronor till Scouternas Stödfond, som ger ekonomiska eller materiella bidrag till barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Genom stödfonden kan fler barn och unga få möjlighet att delta i Scouternas verksamhet. Det kan handla om otillräcklig utrustning eller svårighet att betala medlemsavgiften, eller deltagaravgifter till hajker och läger.

Läs mer om Scouternas stödfond här.

Foto: Eva Edsjö

Årsmöte hos Makalösa Föräldrar

Söndagen den 23 april höll Sveriges Makalösa Föräldrar årsmöte i Stockholm. Pro Patrias kanslichef
Marie Louise Bergh deltog i mötet och fick lyssna på representanter från föreningens lokalföreningar som berättade om de läger de har kunnat genomföra tack vare bidrag från Pro Patria.
Makalösa Föräldrar är ett av Pro Patrias fyra “Särskilda föreningsstöd”, som innebär en större summa pengar och som löper över flera år. De övriga tre som får motsvarande stöd är VildKidz i Norrbotten, STF Tillsammans och KFUM Ängsholmen/Sköna Dar.
Är din förening/organisation intresserad av att söka ett “Särskilt föreningsstöd” är ni välkomna att höra av er till oss. Skicka ett mail till ml.bergh@propatria.se så hör vi av oss.

Läs mer om Pro Patrias “Särskilda föreningsstöd” här.

Christina Olsson, generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar.

Förändringar kring privatansökningar

Från och med den 1 januari 2023 hanteras Pro Patrias privatansökningar av föreningen FVO.
Läs mer om FVO här och ansök direkt här. Det kommer fortfarande vara möjligt att söka “Pro Patria-bidrag” för familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med Pro Patrias bidrag är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Vi lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Läs mer om Pro Patrias kriterier här.
Har du frågor är du välkommen att kontakta FVO på telefon: 08-411 33 31. Deras telefontider ser du här.


Pro Patria på besök hos VildaKidz

Den 1 december var delar av Kungl. Sällskapet Pro Patrias Direktion på besök hos VildaKidz i Norrbotten. Julklappsutdelning, julbord och julshow för 100 barn och föräldrar på Western Farm i Boden. Tack VildaKidz för att ni gör skillnad på riktigt!!

Julshow.

Årsmöte 2022

Den 19 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 39 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Lasse Åberg, artist, Per Thullberg, professor i historia, Christian Thorén, ordenshistoriograf, Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF och Gunnar Sahlin, f d riksbibliotekarie.

 

Därefter offentliggjordes att artisten och mångsysslaren Lasse Åberg utsetts till årets mottagare av Sällskapets medalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.

Lasse Åberg intervjuas av Sällskapets sekreterare Marie Louise Bergh.

Därefter höll Manne af Klintberg ett föredrag med rubriken: ”Leken är svaret. Vad var frågan?”