Medaljer


Medaljen ”För medborgerliga förtjänster”

Belöningsmedaljen ”För Medborgerliga förtjänster” har utdelats av Sällskapet sedan år 1836. Enligt 1853 års reglemente skulle medaljen i regel präglas i silver. ”Med hänsyn till graden av den anmäldes medborgerliga dygd eller förtjänst eller till den anmäldes ålder eller levnadsställning eller andra avsevärda förhållanden kan dock sådan medalj präglas i guld.” I 1915 års reglemente stadgas att belöningarna består av två större och två mindre medaljer i guld eller silver. Till och med 2004 delade Sällskapet ut dels en större medalj i guld eller silver, dels en mindre medalj i guld eller silver. Från och med år 2005 delar Sällskapet ut en större (12:e storleken) och en mindre (8:e storleken) medalj i guld. Medaljen ”För Medborgerliga förtjänster”.

Läs mer om de senaste årens (2011-2023) medaljörer under fliken Årsmöten.

Medaljen ”För trohet och flit”

Medaljen “För trohet och flit” delades ut mellan 1836 och 2005 till dem som under en längre tid varit i tjänst hos samma arbetsgivare eller tjänat hos samma husbonde eller släkt. Tjänstetiden utgjorde för den större medaljen minst 25 år och för den mindre minst 15 år. Medaljen har delats ut till fler än 10 000 personer. Den delades ut mot en kostnad för den som gjort ansökan.

Dokumentationen om vilka som mottagit medaljen har överlämnats från Pro Patria till Stockholms Stadsarkiv.