Boken om Pro Patria – För det allmänna bästa

I samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias 250-årsjubileum 2016 utkom boken FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA – Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.

Kungl. Sällskapet Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg beskriver arbetet i bokens förord:

“Kungliga Sällskapet Pro Patria räknar sin början från år 1766 och fyller alltså 250 år 2016. Det faller sig då naturligt att beskriva Sällskapets 250-åriga historia, vilket kan göras på många sätt. Vi har i denna antologi valt att belysa några områden som vi funnit centrala och som utifrån olika aspekter placerar sällskapets långa verksamhet i ett större sammanhang.
Tidigare skriftlig dokumentation om vår historia består egentligen bara av en publikation med titeln “Kongl. Sällskapet Pro Patria – historik öfver sällskapets upprinnelse, omskiften och öden, efter gamla handlingar upptecknad”, utgiven 1901, samt några mindre broschyrer. Även om antalet publikationer om Sällskapet är begränsat så är de arkivhandlingar som finns dels i Stockholms stadsarkiv och dels på Uppsala universitetsbibliotek desto fylligare. De har i föreliggande arbete varit till synnerligen stor nytta och glädje.
Redaktör för denna bok har varit Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Flera av de övriga medverkande är forskare vid olika lärosäten i Sverige men även i Finland. De tar, var och en utifrån sin specialitet, upp olika områden relaterade till Pro Patrias roll i samhället. Andra medverkande har utifrån sina praktiska erfarenheter och kunskaper bidragit till helheten.
Det har varit ett långsiktigt arbete med start redan 2011 och det är med stor glädje vi nu kan presentera denna bok för en bredare läsekrets.
Ett stort tack till alla som med entusiasm, engagemang och en stor portion idealitet bidragit till denna publikation. Ett varmt tack också till Samfundet S:t Erik och Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatik som bidragit till tryckning av boken.”


Boken utkom på Bokförlaget Atlantis.