Direktion

Kungliga Sällskapet Pro Patrias Direktion

nov-2013-DSC-0281-4nov-2013-DSC-0363nov-2013-DSC-0264-4nov-2013-DSC-0403
Ordförande
Marianne af Malmborg
Fd generalsekreterare
Vice ordförande
Ulf Fahlgren
Fd verkställande direktör
Ledamot
Marie Louise Bergh
Sällskapets sekreterare
Ledamot
Christina Bergenstrand
F d chefsjurist
nov-2013-DSC-0412-2
Ledamot
Frank Åkerman
F d generalsekreterare
Ledamot
Göran Nordström
Verkställande direktör
Ledamot
Per Sandin
Fil dr
Ledamot
Kerstin Lidman
F d socialchef
nov-2013-DSC-0388nov-2013-DSC-0293

Sällskapets ekonom
Katarina Synnergård
Sällskapets kanslist
Kerstin Engström