Bidrag privatpersoner

Pro Patrias privatansökningar hanteras av föreningen FVO. Läs mer om FVO här och ansök direkt här.

Det är möjligt att söka “Pro Patria-bidrag” för familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med Pro Patrias bidrag är att särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap. Stor vikt läggs vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Läs mer om Pro Patrias kriterier här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta FVO på info@foreningenfvo.se eller telefon: 08-411 33 31. Deras telefontider ser du här.

Bidrag till vad?
Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med bidragen är att särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd.

Pro Patria vill att bidraget medverkar till:
· en uppväxt under trygga och goda förhållanden
· att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
· att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Pro Patria ger inte stöd till:
· verksamheter som ska bekostas av det allmänna (kommuner och landsting)
· behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel
· studier och utbildning
· utlandsresor och forskning.

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.