Särskilda föreningsstöd

Sedan 2019 har Pro Patria delat ut större bidrag till utvalda föreningar. Det första projektet var tillsammans med KFUM Ängsholmen/Sköna Dar, som efter tre år fick fortsatt stöd i ytterligare tre år 
(t o m 2024). Därefter har ”stora föreningsbidrag” beviljats till VildaKidz i Norrbotten, STF Tillsammans och Makalösa Föräldrar.

Nu finns det möjlighet för fler föreningar/organisationer att söka ett “Särskilt föreningsstöd”. Utgångspunkten för Pro Patrias stöd är alltid att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap”. Aktiviteterna ska syfta till att nå ut till unga som redan är med i föreningar/organisationer, men självfallet också till nya barn och ungdomar. Pro Patria beviljar bidrag till ungdomar upp till 21 år.
Vi ser helst att föreningen/organisationen tidigare fått stöd från Pro Patria, d v s i form av ett s k “vanligt föreningsstöd” eller ett s k “särskilt stöd”.
Är din förening/organisation intresserad av att söka ett “Särskilt föreningsstöd” är ni välkomna att höra av er till oss. Skicka ett mail till ml.bergh@propatria.se så hör vi av oss.

Nedan kan du läsa om Pro Patrias pågående satsningar.

Sveriges Makalösa föräldrar

Makalösa föräldrar är den fjärde organisationen som Pro Patria har valt att samarbeta med i ett ”särskilt föreningsprojekt”. Stödet sträcker sig från 2022–2024 och uppgår till 250 000 kr per år.

En stor del av förbundets medlemmar består av en extra utsatt grupp både ekonomiskt och socialt. En av de viktigaste uppgifterna för förbundet är därför att skapa bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn och erbjuda meningsfulla verksamheter genom deras lokalföreningar och familjenätverk i Sverige.

Stödet från Pro Patria har använts till nio aktiviteter inom ramen för projektets två olika delar; sommarläger och riktade aktiviteter till utsatta. Sommarlägren har genomförts av förbundets lokalföreningar och de riktade aktiviteterna av riksförbundet. De två riktade aktiviteterna vände sig till de allra mest utsatta medlemmarna där föräldrar har en inkomst under 230 000 kr/år och majoriteten är långtidssjukskrivna. Aktiviteterna bestod av en vistelse på Kolmården och en på Skånes Djurpark. Så här kommentarer några av deltagarna aktiviteterna:

”Vi hade aldrig haft ekonomisk möjlighet att på egen hand göra något liknande. Barnen hade jätteroligt, både tillsammans som syskon, med mig och med medresenärer. Att kunna göra något utan att dra in på annat eller behöva se på då andra äter medan vi alltid har medhavd mat. Mina barn är vana vid att alla andra kan men inte vi så det var väldigt värdefullt att få känslan att vi också hade den möjligheten. Oerhört mycket värt att just allt var inkluderat så att man verkligen kunde slappna av och inte oroa sig.”

”Det var fantastiskt att kunna ge den här upplevelsen och erfarenheten till mitt barn. Att hon kan berätta i skolan vad hon varit med om under sommarlovet. Det var så mycket roligt för henne. Allt detta gjorde att jag fick bättre självförtroende och att jag känner mig som en bättre mamma för att jag har kunnat ge detta till mitt barn.”

Lokalföreningarna arrangerade sommarläger på följande platser: Uppsala, Lund, Örebro, Umeå, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.  

Så här kommentarer några av deltagarna lägeraktiviteterna:
”Min son var lyrisk och har frågat flera gånger när det är läger igen. Han hade så kul och kände sig trygg. Jag som förälder kunde få en andningspaus då han hela tiden var sysselsatt med någon annan än mig. Jag kunde slappna av och bara vara. Det var det som jag längtade efter, och det fick jag. Tusen tack!”

”Mina barn var lyckliga och glada dessa dagar. Att få lagad mat. Ingå i ett sammanhang. Andra barn att leka med, i samma situation som vi. Fina aktiviteter. Att få komma ut i naturen när man bor i storstan betyder mycket och när inte ekonomin räcker till på egen hand var denna upplevelse jätteuppskattad.”


Fortsatt treårigsatsning på KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

Pro Patrias första ”särskilda föreningsprojekt” var det treåriga samarbetet med KFUM Ängsholmen/Sköna Dar 2019–2021. Eftersom satsningen varit lyckad beslutade Pro Patria om en förlängning av stödet i ytterligare tre år, d v s 2022–2024.

Under året genomfördes följande aktiviteter: Sköna Dar påsk, Sköna Dar nationaldagen och Sköna Dar sommar (två perioder). Sammanlagt 950 barn deltog i aktiviteterna. De aktiviteter som främst präglar Sköna Dar är klättring, segling, kanot, rodd, paddelbåt och bad. Andra aktiviteter har uppstått ”spontant” på plats, till exempel det stranddisco som Fritids för Alla tog initiativ till. Gladast under hela sommaren var den sexårige besökaren från en familjegrupp som med böjd ståltråd och bete gjort på mjöl och vatten lyckades fiska upp en stor abborre.

KFUM Ängsholmen har startat ett långsiktigt program för att utveckla nya unga ledare och ambassadörer, där deltagarna främst rekryteras från dem som deltagit i  Sköna Dars verksamheter. Syftet är att öka mångfalden i ledargrupperna, stärka relationen till de besökande grupperna och på sikt skapa kontakter med nya grupper i de områden deltagarna kommer från.

Så här skriver Sköna Dars projektledare:
”Vi lever i en tid där integration ständigt diskuteras utifrån ett negativt perspektiv. Olikheter ses i allt större utsträckning som problem istället för möjligheter. Mötesplatserna mellan människor med olika bakgrund och ursprung blir färre. Sköna Dar är en motvikt till den utvecklingen. Hos oss ligger fokus på det som förenar – att få lära, utmanas, skratta och umgås. Det är vi stolta över.”

Utmanande år för VildaKidz

Pro Patrias treåriga samarbetsprojekt med VildaKidz gick under 2022 in på sitt tredje år. Stödet har uppgått till 250 000 kr varje år.

VildaKidz är en allmännyttig ideell förening som är verksam för barn och unga i Norrbottens län sedan 2015. VildaKidz anordnar kostnadsfria aktiviteter där alla kan vara med. Verksamheten utgår från Barnkonventionen där det står att alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. ”Det gör vi genom våra kostnadsfria aktiviteter men vi tänker hela vägen från A till Ö. Även om det är gratis att vara med oss så kostar bussresan dit, mat och eventuell utrustning – så även det ser vi till att det är gratis för de som behöver så att verkligen alla kan vara med. Vi vet att på högtider och lov mår de utsatta barnen som sämst och samhället ”stänger” och samhällets stöd räcker inte till, så här kan vi göra störst nytta”.

2022 har varit ett utmanande år för de familjer VildKidz ger stöd till. Så här kommenterar verksamhetsledaren året som gått:
”Ert stöd har betytt så otroligt mycket för dessa barn under pandemin och nu när inflationen stiger och bidragen inte gör det… De som redan hade det tufft under pandemin har det ännu tyngre med alla höjda priser. Det är jättemånga barn som är hungriga och saknar vinterkläder just nu.”

Här följer några (av många, många fler) exempel på aktiviteter som VildaKidz genomförde under 2022:
– Hundspann med 30 familjer och ett fritidshem under sportlovet. Även överlevnadslära och korvgrillning i Svensbyn i Piteå.
– Skotersafari, isfiske och god mat. Efterföljdes av match med Luleå Basket.
– Piratäventyr med glada barn som fick hissa piratflagg och åka ut i Luleå skärgård med vilda pirater. Kustbevakningen kom och jagade vildingarna, som lyckades köra ifrån dem. Ett magiskt äventyr.
– Midsommarhelg på Selholmens camping i Älvsbyn. Camping med midsommarmat och resa för 32 familjer.
– Kompisträff på Trampolincenter 360.
– Jul på Western Fram i Boden. Julklappar, julbord och julshow för 100 ”vildingar”. Läs mer om aktiviteten under rubriken Övrig verksamhet.

Så här säger en av deltagarna om VildaKidz:
”Det enda jag önskade när jag var som ensammast var att någon skulle ta mig åt sidan och säga ”det kommer bli okej”. Någon som hjälpte mig att söka vänner och som hjälpte mig att komma i kontakt andra som var ensamma. Precis det försöker ni vildingar göra för de barn som är ensamma”.


Omstart för STF Tillsammans


Under 2020 startade Pro Patrias treåriga samarbetsprojekt med STF Tillsammans. Pandemin gjorde dock att mycket av verksamheten bromsades upp. Under 2022 har fokus lagts på omstart. Satsningen fortsätter under 2023.

Pengarna har använts till verksamhet för personer som identifierar sig som tjejer och är mellan 16–25 år. I Uppsala och Göteborg har regelbundna träffar erbjudits till tjejer med olika bakgrund och som inte har så mycket tidigare erfarenhet av att vistas i naturen. Samtliga aktiviteter har letts av kvinnliga ledare.

STF Uppsala – Ny i naturen riktar sig främst till tjejer mellan 16–20 år. De har träffats en gång i månaden och har bl a prövat på att åka längdskidor, vinterbada och att göra upp eld med tändstål. De har också fått lära sig om säkerhet i naturen och att laga mat på stormkök.

STF Upptäcka Tillsammans – tjejer i Göteborg har genomfört cirka en per månad. De har vandrat i Vättlefjäll och Skatås, testat på att fläta med pil, besökt en ekoby, testat ätliga växter och prövat på klättring.