HM Konungen beskyddare

H. M. Konung Carl XVI Gustaf är Sällskapet Pro Patrias beskyddare.
Denna tradition härrör från Konung Gustaf III som skriftligen försäkrade Sällskapet och dess barnbördshus om “sitt nådiga hägn och skydd”.

Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna