Kontakt

Kungl. Sällskapet Pro Patria
Brahegatan 60
114 37 Stockholm

Tel: 08-667 86 88
Telefontider: mån – ons 10.00 – 12.00.
E-post: info@propatria.se

Ansökningsperioden för privatpersoner och föreningar är fr o m 1 februari  t o m 1 oktober 2019.

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress. Läs mer under flikarna Bidrag privatpersoner och Bidrag föreningar.

OBS! Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.