Kontakt

Ansökningsperioden för privatpersoner och föreningar är fr o m 1 februari  t o m 1 oktober 2021.

Kansliet har sommarstängt den 10 juni t o m 31 augusti.

Telefontid: måndag – onsdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress. Läs mer under flikarna Bidrag privatpersoner och Bidrag föreningar.

OBS! Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.