Kontakt

Ansökningstiden för föreningar är fr o m 1 februari t o m 1 november 2023. Vi har sommaruppehåll
fr o m 12 juni t o m 31 augusti och behandlar inga ansökningar under denna period.

Telefontid: måndag – tisdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Läs mer under fliken Bidrag föreningar.

OBS! Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.