Direktion

Kungliga Sällskapet Pro Patrias Direktion

nov-2013-DSC-0281-4nov-2013-DSC-0363nov-2013-DSC-0264-4nov-2013-DSC-0403
Ordförande
Marianne af Malmborg
Fd general-
sekreterare
Vice ordförande
Ulf Fahlgren
Verkställande direktör
Ledamot
Marie Louise Bergh
Sällskapets sekreterare
Ledamot
Christina Bergenstrand
f d Chefsjurist
nov-2013-DSC-0341-4nov-2013-DSC-0412-2nov-2013-DSC-0306nov-2013-DSC-0328
Ledamot
Peter Herin
Docent
Ledamot
Göran Nordström
Verkställande direktör
Ledamot
Staffan Rosén
Professor
Ledamot
Lotta Säfström
Direktor

nov-2013-DSC-0388nov-2013-DSC-0293
Ledamot
Kerstin Lidman
Socialchef
Sällskapets ekonom
Katarina Synnergård
Sällskapets kanslist
Kerstin Engström

nov-2013-DSC-0445

Pro Patrias Direktion 2014