Medaljer

Medaljen ”För medborgerliga förtjänster”

Belöningsmedaljen ”För Medborgerliga förtjänster” har utdelats av Sällskapet sedan år 1836. Enligt 1853 års reglemente skulle medaljen i regel präglas i silver. ”Med hänsyn till graden av den anmäldes medborgerliga dygd eller förtjänst eller till den anmäldes ålder eller levnadsställning eller andra avsevärda förhållanden kan dock sådan medalj präglas i guld.” I 1915 års reglemente stadgas att belöningarna består av två större och två mindre medaljer i guld eller silver. Till och med 2004 delade Sällskapet ut dels en större medalj i guld eller silver, dels en mindre medalj i guld eller silver. Från och med år 2005 delar Sällskapet ut en större (12:e storleken) och en mindre (8:e storleken) medalj i guld. Medaljen ”För Medborgerliga förtjänster”.

Medaljen ”För trohet och flit”

Medaljen ”För trohet och flit” delades ut mellan 1836 och 2005 till dem som under en längre tid varit i tjänst hos samma arbetsgivare eller tjänat hos samma husbonde eller släkt. Tjänstetiden utgjorde för den större medaljen minst 25 år och för den mindre minst 15 år. Medaljen har delats ut till fler än 10 000 personer. Den delades ut mot en kostnad för den som gjort ansökan.


Utdelning av medaljer 2015

Olle Björk och Anne Sofie von Otter har tilldelas Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.
Olle Björk är professor i barnonkologi. Han har gått i bräschen för organiseringen av barncancervården i Sverige både som läkare och forskare men också som generalsekreterare i Barncancerfonden. Hans drivkraft har varit att förbättra barncancervården i syfte att erbjuda lika vård till alla barn med cancer över hela landet, och i dag är det verklighet. Under hans tid har också Barncancerfonden vuxit och utvecklat sina insatser inom såväl forskning, vård som psykosocialt omhändertagande.  För sin insats till gagn för de cancersjuka barnen och för deras familjer tilldelas Olle Björk Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Anne Sofie von Otter är mezzosopran och hovsångerska. Hon debuterade 1983 och har länge ansetts vara en av sin generations finaste sångare med en mängd inspelningar och utmärkelser bakom sig. Ann Sofie har en bred repertoar med hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Genom sitt konstnärskap och sin kompetens har Ann Sofie von Otter på ett utmärkt och väl balanserat sätt företrätt Sverige överallt i de länder hon uppträtt i men också behållit sin fasta bas här hemma. För sin insats som glatt så många människor tilldelas Ann Sofie von Otter Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Pro Patria 20 maj 2015_ DSC 5767

Olle Björk och Marianne af Malmborg.

 

 

 

Utdelning av medaljer 2014

I mars 2014 mottog Göran Nordström, skattmästare i Kungliga Sällskapet Pro Patria, Sällskapets medalj i guld, 12:e storleken.
Göran Nordström, verkställande direktör och Sällskapets skattmästare, tilldelas medaljen ”För mångårigt, högt värderat arbete i Sällskapets direktion, bland annat som skattmästare”.

I samband med Pro Patrias höstmiddag den 27 november mottog Carin Götblad och Madeleine Leijonhufvud vardera Sällskapets medalj i guld, 12:e storleken.
Carin Götblad, regionpolischef, tilldelas medaljen ”För att som länspolismästare och nationell samordnare mot våld i nära relationer ha haft ett starkt engagemang för kvinnor och barn, vilka ofta kommer i kläm på grund av bristande kommunikation mellan myndigheter samt också för sina okonventionella metoder för att få underlag för åtgärder och beslut”.
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita vid Stockholms universitet, tilldelas medaljen ”För hennes engagemang att föra upp svåra frågor till öppen debatt och för hennes mod och envishet att inte ge upp. Idag är till exempel sexköp och innehav av barnpornografi kriminaliserat och det finns ett brott kallat grov kvinnofridskränkning”.

Pro Patria 27 nov 2014 Låg_DSC 8417

Fr v Madeleine Leijonhufvud,
Carin Götblad, Göran Nordström
och Marianne af Malmborg.