Årsmötet 2013

2013 års medaljörer - Manne af Klintberg (t v) och Claire Rosvall (t h). I mitten Marianne af Malmborg, ordförande Pro Patria.

2013 års medaljörer – Manne af Klintberg (t v) och Claire Rosvall (t h).
I mitten Marianne af Malmborg, ordförande Pro Patria.

Sällskapets årsmöte år 2013 ägde rum den 31 maj på Bååtska palatset i Stockholm.