Årsmöte 2021

Den 14 oktober 2021 höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Ett 30-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Efter mötet berättade verksamhetsutvecklare Katarina Granander om Pro Patrias samarbete med KFUM Ängsholmen/Sköna Dar.
Därefter berättade ordensintendent Tom Bergroth om ett av Pro Patria nyanskaffat ämbetskors från 1700-talet.

 

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN