Årsmöte 2022

Den 19 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 39 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Lasse Åberg, artist, Per Thullberg, professor i historia, Christian Thorén, ordenshistoriograf, Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF och Gunnar Sahlin, f d riksbibliotekarie.

Därefter offentliggjordes att artisten och mångsysslaren Lasse Åberg utsetts till årets mottagare av Sällskapets medalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.

Lasse Åberg intervjuas av Sällskapets sekreterare Marie Louise Bergh.

Därefter höll Manne af Klintberg ett föredrag med rubriken: ”Leken är svaret. Vad var frågan?”