Årsmöte 2024

Den 23 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Närmare 70 personer deltog i mötet, som efterföljdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Christina von Arbin, ordförande Kungl. Patriotiska Sällskapet, Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, Kerstin Torkelsson Enlund, direktor Betaniastiftelsen, Monica Persson, socialdirektör, Roger Klinth, rektor, Marie Cederschiöld högskola, Magnus Karlsson, professor, Marie Cederschiöld högskola, Margaretha Mattson, violinpedagog samt landshövdingarna Stefan Attefall, Uppsala, Sten Tolgfors, Västra Götaland och Anders Thornberg, Halland.

I samband med årsmötet avgick Marianne af Malmborg som ordförande. Hon ersattes av Kerstin Lidman, ledamot i direktionen.Därefter tilldelades Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Margaretha Mattson, violinpedagog, Pro Patrias guldmedalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.Föredragshållare på årsmötet var Gunnar Wetterberg, som berättade om uppkomsten av Pro Patria.

Foto: Bildbyrån