Årsmötet 2011

Sällskapets årsmöte år 2011 ägde rum tisdagen den 14 juni på Bååtska palatset i Stockholm.

Vid årsmötet tilldelades följande personer Sällskapets medalj För medborgerliga förtjänster.

Tom Alandh
Tom Alandh är till yrket journalist och känd som en skicklig dokumentärfilmare. Under de senaste 25 åren har han producerat nära 100 dokumentärfilmer som speglar ett brett spektrum av frågor. Han har provocerat, kommit människor nära inpå livet och också medverkat till lösningar av komplicerade fall där tidigare efterforskningar gått bet och resultatet har rönt stor uppmärksamhet. Tom uttrycker det själv med orden ”det gäller att hitta människan och behandla henne väl”. Det stämmer bra med Pro Patrias inriktning! För att uppmärksamma Tom Alandhs insatser tilldelas han vår guldmedalj i 12te storleken.

Hugo Lagercrantz
Hugo Lagercrantz har under hela sin yrkeskarriär stått på barnens sida och haft deras situation i fokus. De vetenskapliga artiklar som kommit från honom omfattar olika infallsvinklar kopplade till barn och deras hälsa. Viktiga forskningsområden har bl a handlat om problematiken kring plötslig spädbarnsdöd och barnhjärnans utveckling och Hugo har inte dragit Dig för att framföra resultat och teser även om de varit obekväma för omgivningen. För Hugo Lagercrantz engagerade arbete tilldelas han vår guldmedalj i 12te storleken.

Birgitta Notlöf
Birgitta Notlöf är verksamhetsledare för den ideella föreningen Livstycket i Tensta som hon grundade 1992. Syftet är att förbättra invandrarnas situation genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och kreativ verksamhet för att underlätta att komma ut i arbetslivet och vara delaktiga i samhället. Birgitta arbetar för att skapa ett öppet och tillgängligt samhälle där olika bakgrund och erfarenheter tas tillvara genom en grundläggande pedagogisk tes ”att lära genom att göra”. För Birgitta Notlöfs insatser tilldelas hon vår guldmedalj i 8:de storleken.