Årsmötet 2014

2014 års medaljörerCarin Götblad, Madeleine Leijonhufvud och Göran Nordström har tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Pro-Patria-27-nov-2014-Laag_DSC-8417
Carin Götblad regionpolischef för Region Mitt. Carin Götblad har dels varit länspolismästare både på Gotland och i Stockholm och dels haft regeringens uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Som röd tråd i sitt arbete har Carin Götblad haft ett starkt engagemang för kvinnor och barn, vilka ofta kommer i kläm p g a bristande kommunikation mellan myndigheter. Hon också väckt uppmärksamhet genom okonventionella metoder i sitt arbete för att få underlag för åtgärder och beslut.

Madeleine Leijonhufvud är professor emerita vid Stockholms universitet och har i sin forskning bl a ägnat sig åt ekonomisk brottslighet men även sexual- och våldsbrott. Madeleine Leijonhufvud uppmärksammas för sitt engagemang att föra upp svåra frågor till öppen debatt – en insats som inte alltid vinner uppskattning. Många känner sig trampade på tårna och vill hellre kväsa en sådan debatt. Det krävs både mod och envishet att inte ge upp. Tittar man på facit över utvecklingen på straffrätts-området har Madeleine Leijon­hufvud avgått med segern i de flesta av sina hjärtefrågor. Idag är t ex sexköp och innehav av barnpornografi kriminaliserat och finns ett brott kallat grov kvinnofridskränkning.

Göran Nordström tilldelas Pro Patrias guldmedalj “för mångårigt, högt värderat arbete i Sällskapets direktion, bl a som skattmästare.