Nya regler för personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
Pro Patrias värnar om den personliga integriteten och har därför vidtagit en rad åtgärder.

Övergripande information finns i Kungl. Sällskapet Pro Patrias Integritetspolicy. Ta del av policyn här Kungl. Sällskapet Pro Patrias integritetspolicy.

All information som rör privata bidragsansökningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Den som söker bidrag måste fortsättningsvis ge sitt samtycke för att vi ska kunna behandla ansökningarna.