Pro Patria-medalj till Lasse Åberg

Lasse Åberg, artist, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 19 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motivering:
”Lasse Åberg är i grunden grafisk formgivare och illustratör, men tittar man djupare i hans digra meritlista ser man att han har sysslat men många andra saker. Där hittar man ord som konstnär, filmregissör, musiker och skådespelare. Sammanfattningsvis kan man säga att det han gör har glatt väldigt många. Vi som har barnens situation i fokus vill särskilt nämna program som Trazan och Banarne, som väl även vi vuxna har en relation till, men också ett mera sentida projekt i form av Åbergs museum i Bålsta.

För ditt omfattande engagemang, din lekfullhet och förmåga att föra ut detta till såväl barn som vuxna tilldelas han Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.”

På bilden: Lasse Åberg tar emot Pro Patrias medalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken av Marianne af Malmborg, ordförande.

Foto: Bildbyrån