Aktuellt: Pro Patrias jubileumsbok

Klicka för större bild - ansvaret för det allmänna bästa
I år 2016 fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det uppmärksammar vi på en rad olika sätt. I maj firades jubileumsdagen på Muskaliska i Stockholm och ungefär samtidigt utkom vår bok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA” Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.
Redaktör för boken är Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Flera av de övriga medverkande författarna är forskare vid olika lärosäten i Sverige men även i Finland. De tar var och en utifrån sin specialitet upp olika områden relaterade till Pro Patrias roll i samhället.

Boken säljs via Atlantis förlag. Läs mer här.