Maskrosbarns grundare belönas med medaljer

I samband med Pro Patrias årsmöte den 18 maj tilldelades Therése Jarland och Denise Madsen Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken. Här tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

Motivering: Idén om organisationen Maskrosbarn föddes när Therése Jarland och Denise Madsen träffades som femtonåringar på gymnasiet. Ni vågade ta ”risken” att berätta för varandra om hur era familjesituationer såg ut. Ni delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa och att känna er helt ensamma i det.
Med detta som bakgrund grundade ni Maskrosbarn 2005 och började med att föreläsa i skolor. Grundidén är att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar som lever miljöer med missbruk och psykisk ohälsa. Genom bl a utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher har Maskrosbarn mött tusentals ungdomar från hela Sverige sedan starten och har kontor i Stockholm och Göteborg.
”Det är ni ungdomar som är experterna, vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa bättre. Er röst är viktig!”
Det är en imponerande gärning av två unga människor och vi vill gärna uppmärksamma ert initiativ genom att tilldela er båda Sällskapets guldmedalj i 8:e storleken.

Om Maskrosbarn: Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Genom att främja delaktighet och rätten att komma till tals verkar Maskrosbarn för att ge dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning.

Foto: Ulf Lodin

Läs mer om Pro Patrias årsmöte 2017 här.