Årsmöte 2023


Den 25 maj höll Pro Patria årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Drygt 50 personer deltog i mötet, som följdes av en buffé.

Vid mötet invaldes följande ledamöter i Sällskapet: Martin Modéus, ärkebiskop, Karin Thalén, sjukhusdirektör, Ann Boglind, f d universitetslektor, Owe Gustafson, konstnär/illustratör, Johan Sterte, landshövding Västmanland och Helena Höij, landshövding, Dalarna.


Därefter fick Ann Boglind och Owe Gustafson ta emot Sällskapets medalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.


Föredragshållare på årsmötet var Anna och Stefan Karlsson från VildaKidz i Norrbotten.

Foto: Sven Lindwall, Bildbyrån