Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj till Owe Gustafson och Ann Boglind

Owe Gustafson, konstnär och illustratör och Ann Boglind, f d universitetslektor, har i samband med Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsmöte den 25 maj tilldelats Sällskapets guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Ann Boglind har under ett långt och synnerligen verksamt liv, först som lektor i Svenskämnet vid Göteborgs universitet, sedan som pensionär ägnat sig åt att på olika sätt att stimulera läsning bland barn och unga. Ofta tillsammans med olika aktörer på området som Läsrörelsen och Svenska akademien. Hon har även genom åren givit ut ett stort antal läroböcker för grundskolan, gymnasiet och högskolan som analyserar läsandets problematik och psykologi.”

Owe Gustafson är konstnären och illustratören som fick (nästan) alla barn på 1970-talet att intressera sig för läsning och räkning. Lekande lätt och utan pekpinnar. Så har det fortsatt. I år fyller   det ikoniska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter 50 år. Men Owe Gustafson är också en fri konstnär som skulpterar, målar och skriver böcker som han illustrerar ofta med en lätt ironisk men kärleksfull touch.”

Medaljörerna tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Foto: Sven Lindwall, BILDBYRÅN