Årsmötet 2017

Den 18 maj 2017 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 50-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

Efter mötet lämnades ordet till Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, som föreläste om hur Pro Patria har finansierat sin verksamheten under 250 år. Föreläsningen baserades på hans bidrag i Pro Patrias jubileumsbok ”För det allmänna bästa – Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år”.

Därefter fick grundarna av Maskrosbarn Therése Jarland och Denise Madsen ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken.

Bilder från årsmötet
Foto: Ulf Lodin