Kontakt

Ansökningstiden för föreningar för aktiviteter under 2023 är fr o m 1 februari t o m 1 december 2023. Bidrag för 2024 kan sökas under hösten 2023 och löpande under 2024. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.
OBS! Kansliet har stängt mellan den 15 december och 29 januari 2024.

Telefontid: måndag – tisdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Läs mer under fliken Bidrag föreningar.