Kontakt

Ansökningstiden för föreningar för aktiviteter under 2024 är fr o m 1 februari t o m 1 december 2024. Bidrag för 2025 kan sökas under hösten 2024 och löpande under 2025. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in.

Telefontid: måndag – tisdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Läs mer under fliken Bidrag föreningar.