Kontakt

Ansökningsperioden för privatpersoner är fr o m 1 februari t o m 15 oktober 2022.
Ansökningstiden för föreningar är fr o m 1 februari t o m 1 november 2022.

Telefontid: måndag – onsdag 10-12
Telefon: 08-667 86 88

Hemsida: www.propatria.se
E-post: info@propatria.se
Adress: Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm

Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress. Läs mer under flikarna Bidrag privatpersoner och Bidrag föreningar.

OBS! Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.