Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år

logocrop

I år fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.
I vår utkommer vår jubileumsbok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA – Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år”.
Samma dag som vi höll årsmöte – den 19 maj – arrangerades en särskild jubileumsaktivitet på Musikaliska i Stockholm.