Pro Patrias medalj till Stefan Nilsson och Margaretha Mattson

I samband med årsmötet tilldelades Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Margaretha Mattson, violinpedagog, Pro Patrias guldmedalj “För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.

Motiveringar:
Stefan Nilsson är Direktor för Ersta diakoni och tillträdde efter ganska turbulenta år och organisationen behövde ett nytt ledarskap.
Inom Ersta diakoni bedrivs idag sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning med en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan.
Under hans tid som direktor har verksamheten stärkts och utvecklats på ett sätt som knappast kunde överblickas från början. Hans bakgrund, erfarenhet, personliga egenskaper och otroliga vilja att engagera och entusiasmera har lett till att Ersta diakoni idag är Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg.
Det senaste tillskottet inom Ersta diakonis områden är det nya sjukhuset som tar emot patienter från hela landet.


Margaretha Mattsson är violinpedagog och har i nu snart 25 år, lett kursen ”Låtspel för Barn & Ungdom” som nu är en angelägenhet för alla unga med fiol varhelst de finns i landet.
Nu har de unga spelmännen också vänner i Minnesota, som de besökt, och planer finns att besöka Island och Irland. De byter låtar och tankar med varandra och hoppas kunna få spela tillsammans. Under sommarkursen 2022 kom en grupp barn och ungdomar från Ukraina på besök. Det blev en otroligt fin upplevelse där musiken förenar och skapar förståelse, en mötesplats där man spelar med varandra och för varandra.”

På bilden Stefan Nilsson och Margaretha Mattson tillsammans Marianne af Malmborg. Foto: Bildbyrån