Föreningsansökningar 2023

I år satsar Pro Patria ännu mer på att nå ut till föreningar och organisationer som vänder sig till barn och unga. Grundläggande för att Pro Patria ska bevilja ansökningarna är att aktiviteterna uppfyller målet att ”särskilt stödja barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring att delta i samhällets gemenskap”. Aktiviteterna ska syfta till att nå ut till unga som redan är med i föreningar/organisationer, men självfallet också till nya grupper barn och ungdomar. Pro Patria beviljar bidrag till ungdomar upp till 21 år.

Bidragen som föreningar kan söka från Pro Patria kan variera från 10 000 kr upp till max 50 000 kr.

Exempel på aktiviteter/insatser som Pro Patria beviljar ansökningar för:

  • Subventionera deltagaravgifter för medlemmar så att de kan delta i aktiviteter, läger, cuper etc som de annars inte hade haft råd med.
  • Inköp av material eller annan utrustning för barn och ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Genomförande av läger som arrangeras under skollov.
  • Rekrytering av extra ledare för att kunna genomföra läger eller liknande aktiviteter.
  • Särskilda aktiviteter eller evenemang av engångskaraktär, som syftar till att nå ovanstående målgrupper.
  • Rekryteringsaktiviteter.

    Läs mer under fliken Bidrag till föreningar.