Pro Patrias medaljörer 2015

Olle Björk och Anne Sofie von Otter tilldelas Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Olle Björk är professor i barnonkologi. Han har gått i bräschen för organiseringen av barncancervården i Sverige både som läkare och forskare men också som generalsekreterare i Barncancerfonden. Hans drivkraft har varit att förbättra barncancervården i syfte att erbjuda lika vård till alla barn med cancer över hela landet, och i dag är det verklighet. Under hans tid har också Barncancerfonden vuxit och utvecklat sina insatser inom såväl forskning, vård som psykosocialt omhändertagande.  För sin insats till gagn för de cancersjuka barnen och för deras familjer tilldelas Olle Björk Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Anne Sofie von Otter är mezzosopran och hovsångerska. Hon debuterade 1983 och har länge ansetts vara en av sin generations finaste sångare med en mängd inspelningar och utmärkelser bakom sig. Ann Sofie har en bred repertoar med hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Genom sitt konstnärskap och sin kompetens har Ann Sofie von Otter på ett utmärkt och väl balanserat sätt företrätt Sverige överallt i de länder hon uppträtt i men också behållit sin fasta bas här hemma. För sin insats som glatt så många människor tilldelas Ann Sofie von Otter Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Pro Patria 20 maj 2015_ DSC 5767

 

 

 

Olle Björk och Marianne af Malmborg.