Pro Patrias medaljörer 2014

Pro Patria 27 nov 2014 Låg_DSC 8417Carin Götblad, regionpolischef för Region Mitt. Carin Götblad har dels varit länspolismästare både på Gotland och i Stockholm och dels haft regeringens uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Som röd tråd i sitt arbete har Carin Götblad haft ett starkt engagemang för kvinnor och barn, vilka ofta kommer i kläm p g a bristande kommunikation mellan myndigheter. Hon också väckt uppmärksamhet genom okonventionella metoder i sitt arbete för att få underlag för åtgärder och beslut.

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita vid Stockholms universitet har i sin forskning bl a ägnat sig åt ekonomisk brottslighet men även sexual- och våldsbrott. Madeleine Leijonhufvud uppmärksammas för sitt engagemang att föra upp svåra frågor till öppen debatt – en insats som inte alltid vinner uppskattning. Många känner sig trampade på tårna och vill hellre kväsa en sådan debatt. Det krävs både mod och envishet att inte ge upp. Tittar man på facit över utvecklingen på straffrätts-området har Madeleine Leijon­hufvud avgått med segern i de flesta av sina hjärtefrågor.
Idag är t ex sexköp och innehav av barnpornografi kriminaliserat och finns ett brott kallat grov kvinnofridskränkning.

Göran Nordström, verkställande direktör och Sällskapets skattmästare, tilldelas medaljen “För mångårigt, högt värderat arbete i Sällskapets direktion, bland annat som skattmästare”.

På bilden syns medaljörerna tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.