Stöd till Scouterna

Under 2023 firar Pro Patrias Höge Beskyddare H.M Konungen 50 år på tronen. För att uppmärksamma det har Pro Patrias direktion beslutat att skänka 100 000 kronor till Scouternas Stödfond, som ger ekonomiska eller materiella bidrag till barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Genom stödfonden kan fler barn och unga få möjlighet att delta i Scouternas verksamhet. Det kan handla om otillräcklig utrustning eller svårighet att betala medlemsavgiften, eller deltagaravgifter till hajker och läger.

Läs mer om Scouternas stödfond här.

Foto: Eva Edsjö