Föreningar – sök bidrag hos Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år.

Ansökningstid: 1 februari – 1 oktober 2019. Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren).

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här Instruktion föreningar 2019 innan ni ansöker. Ansökningsblanketten kan laddas ner här Ansökan föreningar 2019 eller rekvireras per telefon eller E-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån – ons 10.00 – 12.00. E-post: info@propatria.se.

OBS! Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
Bevis om tilldelat organisationsnummer
Kopia av stadgar
Kopia av senaste årsredovisning
Kopia av budget för aktuellt år
Projektbudget

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.

Ansökan 2019

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.
Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd. Ansökningar om ekonomiskt bidrag för privatpersoner och föreningar ska göras på särskild ansökningsblankett. Blanketten rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig postadress.

Nästa ansökningsperiod: 1 februari – 1 oktober 2019. Blanketter kan rekvireras per telefon från och med 28 januari 2019.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda ansökningar.

Läs mer under ”Bidrag privatpersoner”.

Ansökningsperioden för föreningar är mellan 1 februari och 1 oktober 2019. Blanketter kan rekvireras per telefon från och med 28 januari 2019.

Läs mer under ”Bidrag föreningar”.

Anders Kompass fick medalj

I samband med Pro Patrias årsmöte den 1 juni 2018 tillkännagavs att barnboksförfattaren Gunilla Bergström och ambassadör Anders Kompass tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Anders Kompass, som inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet, fick istället ta emot medaljen i samband med ett besök i Stockholm den 29 augusti.

På bilden ses han tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

Pro Patrias årsmöte 2018

 

 

 

Den 1 juni 2018 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 70-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

 

Efter mötet lämnades ordet till Denise Madsen och Therése Jarland, som berättade om hur de grundade organisationen Maskrosbarn.

 

 

 

Därefter fick barnboksförfattaren Gunilla Bergström ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Medaljen tilldelades även ambassadör Anders Kompass, som kommer att ta emot medaljen vid senare tillfälle.

Bilder från årsmötet Foto: Ulf Lodin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets medaljörer – Gunilla Bergström och Anders Kompass

I samband med Pro Patrias årsmöte den 1 juni 2018 tilldelades barnboksförfattaren Gunilla Bergström och ambassadör Anders Kompass Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Gunilla Bergström
”Du har i ditt författarskap vänt dig till en mycket ung läsekrets, och för att nå dem använder du ett enkelt och rakt språk och låter också bilderna föra budskapet vidare i st.f. långa förklaringar. Det är Alfons som varit i centrum för många berättelser där du också tagit upp frågor som barn funderar på men som man ofta rundar. Det är många barn som fått tillgång till språk och händelser som inspirerat och utvecklat och som har ett tydligt minne av dina berättelser.

För ditt långa och engagerade författarskap för barnen vill vi tilldela dig vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

Anders Kompass
”Med barnens rätt i centrum har du gått deras ärenden i en situation där många skulle ha valt att hålla tyst och låta allt dra förbi. Du visade på stort civilkurage när du vidarebefordrade rapporten om att franska soldater utnyttjade barn i ett läger i Centralafrikanska republiken, vilket ledde till suspendering som så småningom hävdes. Att veta vad som bör göras och också göra det och vara den som blåser i visselpipan är sällan populärt men nödvändigt.

För ditt mod och din beslutsamhet att göra just detta vill vi uppmärksamma dig med vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

På bilden: Gunilla Bergström och Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg. Foto: Ulf Lodin

Pro Patria-föreläsning på Stadsarkivet

Den 11 april föreläste Martin Gustavsson, Stockholms universitet och Roger Qvarsell, Linköpings universitet  om Pro Patria på Stockholms Stadsarkiv. Rubriken löd: ”För det allmänna bästa – genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga sällskapet Pro Patria överlevt mitt emellan stat och marknad i 250 år. Från början som hemlig orden men idag mest känt som välgörenhetssällskap och för att 1774 ha inrättat landets första barnbördshus”.

Föreläsningen kan ses på arkivets webbplats https://stadsarkivet.stockholm.se/berattelser-ur-arkiven/onsdagshistorier/.

 

Nya regler för personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
Pro Patrias värnar om den personliga integriteten och har därför vidtagit en rad åtgärder.

Övergripande information finns i Kungl. Sällskapet Pro Patrias Integritetspolicy. Ta del av policyn här Kungl. Sällskapet Pro Patrias integritetspolicy.

All information som rör privata bidragsansökningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Den som söker bidrag måste fortsättningsvis ge sitt samtycke för att vi ska kunna behandla ansökningarna.

 

Pro Patria hos Samfundet S:t Erik

Den 21 september gästade professorerna Roger Qvarsell och Erik Amnå Samfundets S:t Erik i Stockholm. Ett 60-tal medlemmar slöt upp till föreläsningen om barnbördshuset Pro Patria. Föreläsningen hade sin utgångspunkt i Pro Patrias bok: FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.

På bilden från vänster: Erik Amnå, Susanne Höglin, Samfundet S:t Erik och Roger Qvarsell.