Nya regler för personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
Pro Patrias värnar om den personliga integriteten och har därför vidtagit en rad åtgärder.

Övergripande information finns i Kungl. Sällskapet Pro Patrias Integritetspolicy. Ta del av policyn här Kungl. Sällskapet Pro Patrias integritetspolicy.

All information som rör privata bidragsansökningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Den som söker bidrag måste fortsättningsvis ge sitt samtycke för att vi ska kunna behandla ansökningarna.

 

Pro Patria hos Samfundet S:t Erik

Den 21 september gästade professorerna Roger Qvarsell och Erik Amnå Samfundets S:t Erik i Stockholm. Ett 60-tal medlemmar slöt upp till föreläsningen om barnbördshuset Pro Patria. Föreläsningen hade sin utgångspunkt i Pro Patrias bok: FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.

På bilden från vänster: Erik Amnå, Susanne Höglin, Samfundet S:t Erik och Roger Qvarsell.

Maskrosbarns grundare belönas med medaljer

I samband med Pro Patrias årsmöte den 18 maj tilldelades Therése Jarland och Denise Madsen Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken. Här tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

Motivering: Idén om organisationen Maskrosbarn föddes när Therése Jarland och Denise Madsen träffades som femtonåringar på gymnasiet. Ni vågade ta ”risken” att berätta för varandra om hur era familjesituationer såg ut. Ni delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa och att känna er helt ensamma i det.
Med detta som bakgrund grundade ni Maskrosbarn 2005 och började med att föreläsa i skolor. Grundidén är att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar som lever miljöer med missbruk och psykisk ohälsa. Genom bl a utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher har Maskrosbarn mött tusentals ungdomar från hela Sverige sedan starten och har kontor i Stockholm och Göteborg.
”Det är ni ungdomar som är experterna, vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa bättre. Er röst är viktig!”
Det är en imponerande gärning av två unga människor och vi vill gärna uppmärksamma ert initiativ genom att tilldela er båda Sällskapets guldmedalj i 8:e storleken.

Om Maskrosbarn: Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Genom att främja delaktighet och rätten att komma till tals verkar Maskrosbarn för att ge dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning.

Foto: Ulf Lodin

Läs mer om Pro Patrias årsmöte 2017 här.

Aktuellt: Pro Patrias jubileumsbok

Klicka för större bild - ansvaret för det allmänna bästa
I år 2016 fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det uppmärksammar vi på en rad olika sätt. I maj firades jubileumsdagen på Muskaliska i Stockholm och ungefär samtidigt utkom vår bok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA” Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.
Redaktör för boken är Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Flera av de övriga medverkande författarna är forskare vid olika lärosäten i Sverige men även i Finland. De tar var och en utifrån sin specialitet upp olika områden relaterade till Pro Patrias roll i samhället.

Boken säljs via Atlantis förlag. Läs mer här.
 

 

Pro Patria firade 250 år

Den 19 maj 2016 firade Kungl. Sällskapet Pro Patria 250-årsjubileum på Musikaliska i Stockholm. Drygt 250 gäster deltog i festligheterna.

medaljörer

I samband med Sällskapets årsmöte samma dag fick tre personer ta emot Pro Patrias medalj “För medborgerliga förtjänster”. Det var Erik Amnå, Magnus Bergmar och Carina Sild Lönroth.
Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg läste upp följande motiveringar:

Erik Amnå är statsvetare och forskar kring demokrati med särskild inriktning mot ungas medborgarutveckling och civilsamhällets demokratibidrag. Du har använts flitigt som utredare av olika regeringar. Just nu leder Du ett program som syftar till att förstå hur unga människor manifesterar sitt samhällsengagemang och att förklara de mekanismer och processer genom vilka det utvecklas i olika riktningar. Du har också, vilket har varit viktigt för oss, varit redaktör för den jubileumsbok som Sällskapet presenterar idag. Detta är vi väldigt tacksamma och glada för.För Ditt engagemang och Din kunskap att vi vill uppmärksamma Dig med vår guldmedalj i 12:e storleken.”

“Magnus Bergmar är journalist, initiativtagare till och ledare för World’s Children’s Prize Foundation, som driver ett utbildningsprogram om barnets rättigheter, demokrati och global vänskap. Programmet startade år 2000 och är världsomfattande. Hittills har ca 500 000 barn i Sverige deltagit och genom en omröstning av barn i alla länder utses årligen en ”barnrättshjälte”. Priset delas ut i Mariefred i Södermanland. För Ditt stora engagemang för barnens rättigheter vill vi tilldela Dig vår guldmedalj i 12:e storleken.”

“Carina Sild Lönroth är verksamhetsledare för mentorskapsprogrammet Näktergalen på Malmö högskola. I mentorsverksamheten har studenter fått träffa ett barn under åtta månaders tid för att barnen ska få en inblick i studievärlden.  Grundidén är att vi genom dessa möten lär oss om varandra och bättre kan förstå varandras olikheter och likheter. Det långsiktiga målet är en breddad rekrytering till högskolestudier. Vi vill uppmärksamma ditt initiativ, som varit mycket framgångsrikt och hittills nått ca 2 500 ungdomar, genom att tilldela Dig vår guldmedalj i 8:e storleken.”

Samtliga foton från jubileumsdagen: Andrea Björsell

Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år

logocrop

I år fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.
I vår utkommer vår jubileumsbok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA – Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år”.
Samma dag som vi höll årsmöte – den 19 maj – arrangerades en särskild jubileumsaktivitet på Musikaliska i Stockholm.

Medaljutdelning till Anne Sofie von Otter

DSCF2011 (2)I samband med Pro Patrias höstmiddag fick Anne Sofie von Otter ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. På bilden ses hon tillsammans med Sällskapets ordförande Marianne af Malmborg.

Anne Sofie von Otter är mezzosopran och hovsångerska. Hon debuterade 1983 och har länge ansetts vara en av sin generations finaste sångare med en mängd inspelningar och utmärkelser bakom sig. Ann Sofie har en bred repertoar med hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Genom sitt konstnärskap och sin kompetens har Ann Sofie von Otter på ett utmärkt och väl balanserat sätt företrätt Sverige överallt i de länder hon uppträtt i men också behållit sin fasta bas här hemma. För sin insats som glatt så många människor tilldelas Ann Sofie von Otter Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.