Pro Patrias årsmöte 2018

 

 

 

Den 1 juni 2018 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 70-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

 

Efter mötet lämnades ordet till Denise Madsen och Therése Jarland, som berättade om hur de grundade organisationen Maskrosbarn.

 

 

 

Därefter fick barnboksförfattaren Gunilla Bergström ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Medaljen tilldelades även ambassadör Anders Kompass, som kommer att ta emot medaljen vid senare tillfälle.

Bilder från årsmötet Foto: Ulf Lodin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets medaljörer – Gunilla Bergström och Anders Kompass

I samband med Pro Patrias årsmöte den 1 juni 2018 tilldelades barnboksförfattaren Gunilla Bergström och ambassadör Anders Kompass Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Gunilla Bergström
”Du har i ditt författarskap vänt dig till en mycket ung läsekrets, och för att nå dem använder du ett enkelt och rakt språk och låter också bilderna föra budskapet vidare i st.f. långa förklaringar. Det är Alfons som varit i centrum för många berättelser där du också tagit upp frågor som barn funderar på men som man ofta rundar. Det är många barn som fått tillgång till språk och händelser som inspirerat och utvecklat och som har ett tydligt minne av dina berättelser.

För ditt långa och engagerade författarskap för barnen vill vi tilldela dig vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

Anders Kompass
”Med barnens rätt i centrum har du gått deras ärenden i en situation där många skulle ha valt att hålla tyst och låta allt dra förbi. Du visade på stort civilkurage när du vidarebefordrade rapporten om att franska soldater utnyttjade barn i ett läger i Centralafrikanska republiken, vilket ledde till suspendering som så småningom hävdes. Att veta vad som bör göras och också göra det och vara den som blåser i visselpipan är sällan populärt men nödvändigt.

För ditt mod och din beslutsamhet att göra just detta vill vi uppmärksamma dig med vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

På bilden: Gunilla Bergström och Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg. Foto: Ulf Lodin

Pro Patria-föreläsning på Stadsarkivet

Den 11 april föreläste Martin Gustavsson, Stockholms universitet och Roger Qvarsell, Linköpings universitet  om Pro Patria på Stockholms Stadsarkiv. Rubriken löd: “För det allmänna bästa – genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga sällskapet Pro Patria överlevt mitt emellan stat och marknad i 250 år. Från början som hemlig orden men idag mest känt som välgörenhetssällskap och för att 1774 ha inrättat landets första barnbördshus”.

Föreläsningen kan ses på arkivets webbplats https://stadsarkivet.stockholm.se/berattelser-ur-arkiven/onsdagshistorier/.

 

Nya regler för personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
Pro Patrias värnar om den personliga integriteten och har därför vidtagit en rad åtgärder.

Övergripande information finns i Kungl. Sällskapet Pro Patrias Integritetspolicy. Ta del av policyn här Kungl. Sällskapet Pro Patrias integritetspolicy.

All information som rör privata bidragsansökningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Den som söker bidrag måste fortsättningsvis ge sitt samtycke för att vi ska kunna behandla ansökningarna.

 

Pro Patria hos Samfundet S:t Erik

Den 21 september gästade professorerna Roger Qvarsell och Erik Amnå Samfundets S:t Erik i Stockholm. Ett 60-tal medlemmar slöt upp till föreläsningen om barnbördshuset Pro Patria. Föreläsningen hade sin utgångspunkt i Pro Patrias bok: FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.

På bilden från vänster: Erik Amnå, Susanne Höglin, Samfundet S:t Erik och Roger Qvarsell.

Maskrosbarns grundare belönas med medaljer

I samband med Pro Patrias årsmöte den 18 maj tilldelades Therése Jarland och Denise Madsen Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken. Här tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

Motivering: Idén om organisationen Maskrosbarn föddes när Therése Jarland och Denise Madsen träffades som femtonåringar på gymnasiet. Ni vågade ta ”risken” att berätta för varandra om hur era familjesituationer såg ut. Ni delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa och att känna er helt ensamma i det.
Med detta som bakgrund grundade ni Maskrosbarn 2005 och började med att föreläsa i skolor. Grundidén är att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar som lever miljöer med missbruk och psykisk ohälsa. Genom bl a utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher har Maskrosbarn mött tusentals ungdomar från hela Sverige sedan starten och har kontor i Stockholm och Göteborg.
”Det är ni ungdomar som är experterna, vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa bättre. Er röst är viktig!”
Det är en imponerande gärning av två unga människor och vi vill gärna uppmärksamma ert initiativ genom att tilldela er båda Sällskapets guldmedalj i 8:e storleken.

Om Maskrosbarn: Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Genom att främja delaktighet och rätten att komma till tals verkar Maskrosbarn för att ge dem förutsättningar att bryta sitt sociala arv och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning.

Foto: Ulf Lodin

Läs mer om Pro Patrias årsmöte 2017 här.

Aktuellt: Pro Patrias jubileumsbok

Klicka för större bild - ansvaret för det allmänna bästa
I år 2016 fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det uppmärksammar vi på en rad olika sätt. I maj firades jubileumsdagen på Muskaliska i Stockholm och ungefär samtidigt utkom vår bok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA” Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.
Redaktör för boken är Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Flera av de övriga medverkande författarna är forskare vid olika lärosäten i Sverige men även i Finland. De tar var och en utifrån sin specialitet upp olika områden relaterade till Pro Patrias roll i samhället.

Boken säljs via Atlantis förlag. Läs mer här.