Föreningar – sök bidrag hos Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag föreningar och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år.

Kansliet är stängt t o m 29 augusti 2022.
Ansökningstid: 1 februari – 1 november 2022. Beslut fattas löpande under året (dock inte under sommaren).

Så här söker ni bidrag
Läs noga igenom informationsbladet som du kan ladda ner här Instruktion föreningar 2022 innan ni ansöker. Ansökningsblanketten kan laddas ner här Ansökan föreningar eller rekvireras per telefon eller E-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån – ons 10.00 – 12.00.

E-post: info@propatria.se.

OBS! Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas:
Bevis om tilldelat organisationsnummer
Kopia av stadgar
Kopia av senaste årsredovisning
Kopia av budget för aktuellt år
Projektbudget

Vad är Pro Patria?
Kungliga Sällskapet Pro Patria är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766. 1774 inrättades landets första Barnförlossningshus (Barnbördshus) i Stockholm till stöd för blivande unga mammor. Denna verksamhet var central för Sällskapet ända fram till 1951 då förlossningsverksamheten övergick till allmänna och större sjukhusorganisationer. Den fastighet där Pro Patrias barnbördshus senast varit inrymt såldes 1980 till staten. Avkastningen av det kapital som då skapades används numera till ekonomiskt stöd till barn- och ungdomar och deras familjer.

Pro Patrias årsmöte 2020

Den 20 oktober 2020 höll Pro Patria årsmöte på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Drygt 20 ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.
Efter mötet fick barnboksförfattaren Gunilla Lundgren ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Se bilder från årsmötet här.

Foto: Ulf Lodin

Pro Patrias årsmöte 2019

 

Den 13 juni 2019 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 60-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

 

 

 

Efter mötet lämnades ordet till kulturjournalist Camilla Lundberg, som pratade om “Barnens betydelse för klassisk musik”.

 

 

 

Därefter fick kompositören och musikern Georg Riedel ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken tilldelades därefter till grundaren av Grunden Bois Thor Guttormsen och grundaren av Ung Autism och Mattecentrum Johan Wendt.

 

 

 

Bilder från årsmötet
Foto: Ulf Lodin

Pro Patrias medaljörer 2019

I samband med Pro Patrias årsmöte den 13 juni 2019 tilldelades Georg Riedel, Thor Guttormsen och Johan Wendt Pro Patrias medaljer

Kompositören och musikern Georg Riedel har tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.
Grundaren av Grunden Bois Thor Guttormsen och grundaren av Ung Autism och Mattecentrum Johan Wendt har tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 8:e storleken.


Motivering Georg Riedel:
”Georg Riedel har skapat otroligt mycket musikglädje både för vuxna och för barn. Han har
bl a samarbetat med pianisten Jan Johansson i ”Jazz på svenska”, en av vår tids bäst säljande jazzinspelningar. Han har lett barnkörer sommartid för allmänheten på Fårö.
Många förknippar Georg Riedel med musik för barn genom musik bl a till Astrid Lindgrens verk på film och teater, t ex ”Lille katt” och ”Hujeda mej”, till Lennart Hellsing, till Alfons Åberg. Listan kan göras hur lång som helst.
Ett exempel på vilket spår han satt i våra musikhjärtan är ”Idas sommarvisa” som idag har blivit en självklar tradition på svenska skolavslutningar.
Pro Patria uppmärksammar allt detta goda han givit oss genom att tilldela honom vår guldmedalj i 12:e storleken.”

Motivering Thor Guttormsen:
”Thor Guttormsen har startat en helt vanlig idrottsklubb i Göteborg som kallas Grunden Bois med ändå en viktig skillnad. Klubben riktar sig först och främst till tjejer och killar med intellektuella funktionsnedsättningar och verksamheten har nu varit igång i mer än 25 år. Dessa barn har fått finna glädje och kamratskap i att träffas.

Det idrottsliga är egentligen inte det centrala utan ett medel att ge dessa barn och ungdomar ett värde i vardagen. Glädjen att få vara med som alla andra i en gemenskap vilket också förändrar vardagen för familjerna.
För sina insatser till gagn för dem som lätt hamnar utanför vill Pro Patria uppmärksamma honom med vår guldmedalj i 8:e storleken.”

Motivering Johan Wendt:

”Johan Wendt har gått från en utbildning till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad till att engagera sig för att barn och unga med rätt stöd ska kunna förverkliga sina drömmar.
Det började med att han grundade Mattecentrum, som ger gratis läxhjälp i matematik, en idé som han också fört vidare till Danmark. Han har också bildat Kodcentrum, en ideell förening som lär barn programmering och ytterligare föreningen Ung autism, där barn med neuropsykiatriska diagnoser bl a kan träffas för att bara ha roligt.
Johan Wendt betonar gärna att alla ska ha samma möjligheter, vilket kan tyckas självklart. Den viktiga är dock att han har gått från tanke till handling och satt detta på plats till gagn för så många barn.
Pro Patria uppmärksammar Johan Wendt genom att tillldela honom vår guldmedalj i 8:e storleken.”

Anders Kompass fick medalj

I samband med Pro Patrias årsmöte den 1 juni 2018 tillkännagavs att barnboksförfattaren Gunilla Bergström och ambassadör Anders Kompass tilldelats Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Anders Kompass, som inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet, fick istället ta emot medaljen i samband med ett besök i Stockholm den 29 augusti.

På bilden ses han tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

Pro Patrias årsmöte 2018

 

 

 

Den 1 juni 2018 höll Pro Patria årsmöte i Bååtska Palatset i Stockholm. Ett 70-tal ledamöter deltog i mötet, som leddes av Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.

 

 

 

Efter mötet lämnades ordet till Denise Madsen och Therése Jarland, som berättade om hur de grundade organisationen Maskrosbarn.

 

 

 

Därefter fick barnboksförfattaren Gunilla Bergström ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. Medaljen tilldelades även ambassadör Anders Kompass, som kommer att ta emot medaljen vid senare tillfälle.

Bilder från årsmötet Foto: Ulf Lodin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets medaljörer – Gunilla Bergström och Anders Kompass

I samband med Pro Patrias årsmöte den 1 juni 2018 tilldelades barnboksförfattaren Gunilla Bergström och ambassadör Anders Kompass Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Motiveringar:

Gunilla Bergström
”Du har i ditt författarskap vänt dig till en mycket ung läsekrets, och för att nå dem använder du ett enkelt och rakt språk och låter också bilderna föra budskapet vidare i st.f. långa förklaringar. Det är Alfons som varit i centrum för många berättelser där du också tagit upp frågor som barn funderar på men som man ofta rundar. Det är många barn som fått tillgång till språk och händelser som inspirerat och utvecklat och som har ett tydligt minne av dina berättelser.

För ditt långa och engagerade författarskap för barnen vill vi tilldela dig vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

Anders Kompass
”Med barnens rätt i centrum har du gått deras ärenden i en situation där många skulle ha valt att hålla tyst och låta allt dra förbi. Du visade på stort civilkurage när du vidarebefordrade rapporten om att franska soldater utnyttjade barn i ett läger i Centralafrikanska republiken, vilket ledde till suspendering som så småningom hävdes. Att veta vad som bör göras och också göra det och vara den som blåser i visselpipan är sällan populärt men nödvändigt.

För ditt mod och din beslutsamhet att göra just detta vill vi uppmärksamma dig med vår guldmedalj ”För medborgerliga förtjänster” i 12:e storleken.”

På bilden: Gunilla Bergström och Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg. Foto: Ulf Lodin

Pro Patria-föreläsning på Stadsarkivet

Den 11 april föreläste Martin Gustavsson, Stockholms universitet och Roger Qvarsell, Linköpings universitet  om Pro Patria på Stockholms Stadsarkiv. Rubriken löd: “För det allmänna bästa – genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga sällskapet Pro Patria överlevt mitt emellan stat och marknad i 250 år. Från början som hemlig orden men idag mest känt som välgörenhetssällskap och för att 1774 ha inrättat landets första barnbördshus”.

Föreläsningen kan ses på arkivets webbplats https://stadsarkivet.stockholm.se/berattelser-ur-arkiven/onsdagshistorier/.