Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år

logocrop

I år fyller Kungl. Sällskapet Pro Patria 250 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.
I vår utkommer vår jubileumsbok “FÖR DET ALLMÄNNA BÄSTA – Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år”.
Samma dag som vi höll årsmöte – den 19 maj – arrangerades en särskild jubileumsaktivitet på Musikaliska i Stockholm.

Medaljutdelning till Anne Sofie von Otter

DSCF2011 (2)I samband med Pro Patrias höstmiddag fick Anne Sofie von Otter ta emot Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken. På bilden ses hon tillsammans med Sällskapets ordförande Marianne af Malmborg.

Anne Sofie von Otter är mezzosopran och hovsångerska. Hon debuterade 1983 och har länge ansetts vara en av sin generations finaste sångare med en mängd inspelningar och utmärkelser bakom sig. Ann Sofie har en bred repertoar med hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Genom sitt konstnärskap och sin kompetens har Ann Sofie von Otter på ett utmärkt och väl balanserat sätt företrätt Sverige överallt i de länder hon uppträtt i men också behållit sin fasta bas här hemma. För sin insats som glatt så många människor tilldelas Ann Sofie von Otter Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Pro Patrias medaljörer 2015

Olle Björk och Anne Sofie von Otter tilldelas Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken.

Olle Björk är professor i barnonkologi. Han har gått i bräschen för organiseringen av barncancervården i Sverige både som läkare och forskare men också som generalsekreterare i Barncancerfonden. Hans drivkraft har varit att förbättra barncancervården i syfte att erbjuda lika vård till alla barn med cancer över hela landet, och i dag är det verklighet. Under hans tid har också Barncancerfonden vuxit och utvecklat sina insatser inom såväl forskning, vård som psykosocialt omhändertagande.  För sin insats till gagn för de cancersjuka barnen och för deras familjer tilldelas Olle Björk Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Anne Sofie von Otter är mezzosopran och hovsångerska. Hon debuterade 1983 och har länge ansetts vara en av sin generations finaste sångare med en mängd inspelningar och utmärkelser bakom sig. Ann Sofie har en bred repertoar med hela den klassiska musiken men också nyskriven musik och djärva överskridanden av genregränserna. Genom sitt konstnärskap och sin kompetens har Ann Sofie von Otter på ett utmärkt och väl balanserat sätt företrätt Sverige överallt i de länder hon uppträtt i men också behållit sin fasta bas här hemma. För sin insats som glatt så många människor tilldelas Ann Sofie von Otter Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Pro Patria 20 maj 2015_ DSC 5767

 

 

 

Olle Björk och Marianne af Malmborg.

 

 

 

 

Pro Patrias medaljörer 2014

Pro Patria 27 nov 2014 Låg_DSC 8417Carin Götblad, regionpolischef för Region Mitt. Carin Götblad har dels varit länspolismästare både på Gotland och i Stockholm och dels haft regeringens uppdrag som nationell samordnare mot våld i nära relationer. Som röd tråd i sitt arbete har Carin Götblad haft ett starkt engagemang för kvinnor och barn, vilka ofta kommer i kläm p g a bristande kommunikation mellan myndigheter. Hon också väckt uppmärksamhet genom okonventionella metoder i sitt arbete för att få underlag för åtgärder och beslut.

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita vid Stockholms universitet har i sin forskning bl a ägnat sig åt ekonomisk brottslighet men även sexual- och våldsbrott. Madeleine Leijonhufvud uppmärksammas för sitt engagemang att föra upp svåra frågor till öppen debatt – en insats som inte alltid vinner uppskattning. Många känner sig trampade på tårna och vill hellre kväsa en sådan debatt. Det krävs både mod och envishet att inte ge upp. Tittar man på facit över utvecklingen på straffrätts-området har Madeleine Leijon­hufvud avgått med segern i de flesta av sina hjärtefrågor.
Idag är t ex sexköp och innehav av barnpornografi kriminaliserat och finns ett brott kallat grov kvinnofridskränkning.

Göran Nordström, verkställande direktör och Sällskapets skattmästare, tilldelas medaljen “För mångårigt, högt värderat arbete i Sällskapets direktion, bland annat som skattmästare”.

På bilden syns medaljörerna tillsammans med Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg.